งดการให้บริการ

ระบบการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เนื่องจากไม่มีพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูล

Copyright 2023 © CAPER ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาฬสินธุ์